【1mintips】不用比例就可以打出好喝果汁!! 神奇自動豆漿機,又有驚人新功能。不用量比例,果汁隨便放隨便打都好喝!! 不相信?? 試試看就知道!! 比上街買更方便! 自動清洗讓你愛上喝果汁!!

其它影片: